Pedestrian Paradise

Het stedelijk weefsel is veel meer dan alleen verkeersruimte. Voor ons gaat het vooral over het creëren van verblijfskwaliteit. Als mensen meer doen dan alleen passeren, komt de stad tot leven.

Het is tijd om de ruimtelijke rol van stedelijke centra onder de loep te nemen. Bureau B+B heeft in de afgelopen decennia de binnenstad van dichtbij zien veranderen. In de jaren 50 maakte de auto zijn entree in de binnenstad. Brede elegante boulevards veranderden in pulserende verkeersaders en het publieke domein werd teruggedrongen tot de breedte van de stoep. Als tegenreactie koos menig stad er midden jaren zeventig voor om al het rijdende verkeer uit de winkelstraten te verbannen. Tegelijkertijd verspreidden homogene winkelketens eenvormigheid over de steden. Wat overbleef waren straten met fantoompijn.

De huidige economische situatie betekent het einde van veel dertien-in-een–dozijn winkelketens. Wij zien dat als een zegen voor de binnenstad. Het biedt ons de mogelijkheid om op zoek te gaan naar de lokale identiteit en nieuwe levendigheid. Oorspronkelijk zijn winkelstraten niet bedoeld voor één categorie gebruikers: drukte en vermenging van functies en verkeer bepalen de sfeer. Daarom ontwerpen wij straten waar voetgangers en fietsers vanzelfsprekend samen gaan met lokaal verkeer, bevoorrading en openbaar vervoer. De shared space is meer dan verkeersruimte. Wij creëren verblijfskwaliteit die er voor zorgt dat mensen langer verblijven dan hun verplaatsing duurt. Ze gaan dingen doen op straat, zodat de stad tot leven komt.