Gezonde omgeving

Wij streven ernaar de wereld gezonder te maken. Met onze ontwerpen voorzien wij de stad van schone lucht, schone energie en een groene omgeving die lichaam en geest stimuleert. De wereld om ons heen wordt steeds efficiënter en veiliger. De overdaad aan comfort leidt er toe dat mensen inactiever worden en uiteindelijk niet meer op hun zelfredzaamheid vertrouwen. Beweging houdt ons lijf in conditie. Het verbetert het leervermogen en geheugen en blijkt heilzaam bij psychische klachten als stress, slapeloosheid en depressiviteit. De sociale omgeving is de belangrijkste factor om mensen in beweging te krijgen: Zien bewegen, doet bewegen. Daarom ontwerpen wij openbare ruimte waar voetgangers en fietsers welkom zijn, tuinen die herstel van ziektes bespoedigen en schoolpleinen waar elke dag iets nieuws te ontdekken is.