Gert-Jan Wisse treedt toe tot de directie van Bureau B+B

‘De uitdaging is culturele en landschappelijke systemen te combineren tot veerkrachtige, karakteristieke plekken van nu, verbonden met het verleden en gericht op de toekomst.’
G-J. Wisse

Met gepaste trots verwelkomt Bureau B+B Gert-Jan Wisse in het directieteam. Gert-Jan die zijn opleiding volgde aan Hogeschool Larenstein en de Academie van Bouwkunst in Amsterdam, is sinds 2008 werkzaam bij Bureau B+B. Gert-Jan Wisse volgt Mascha Onderwater op die afscheid neemt van het bureau. Samen met Jeanette Visser vormt hij sinds mei het nieuwe directieteam.

Een belangrijke traditie van Bureau B+B is het waarborgen van continuïteit en vernieuwing door het koppelen van ruime ervaring aan jong talent. Gelijkwaardige samenwerking en inhoudelijke kruisbestuiving zijn een constante factor binnen het bureau. Hierdoor vinden we keer op keer verfrissende oplossingen voor actuele thema’s. Met het nieuwe directieteam zit Bureau B+B opnieuw vol inspiratie voor de toekomst.
Jeanette Visser:
Gert-Jan Wisse is een fantastisch ontwerper die zich de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld. Hij is in staat om van zijn ontwerp een verhaal te maken waarin hij partijen kan meenemen. Met een goed verhaal zet je alles in beweging. Het jaagt het ontwerp aan en zorgt dat de essentie centraal staat. Dat geldt voor onze eigen mensen, maar ook voor de partijen met wie we samenwerken: de stakeholders, betrokkenen en gebruikers.

Gert-Jan Wisse:
Als je een ontwerp maakt is het belangrijk om eerst te vertragen. Wat zijn de eigenschappen van een plek, wat is de historie, wat is de echte vraag? Dat biedt het startpunt voor een ontwerp dat geworteld is en dat de potentie van de plek bloot legt. Jeanette heeft een waanzinnig goed oog voor de essentie en een kloppend verhaal. Daarnaast heeft ze in de twintig jaar dat zij bij Bureau B+B werkzaam is, een enorme ervaring opgebouwd in de uitvoering van projecten. Als geen ander weet zij vakmanschap te mobiliseren.

Jeanette Visser:
In Nederland maar ook wereldwijd staan we voor uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, energievoorziening maar ook sociale integratie en fysieke en mentale gezondheid. Het gaat in de kern om landschappelijke opgaves die samenkomen in onze leefomgeving – de stad, het landschap en de openbare ruimte. Daarvoor hebben we in Bureau B+B de kennis en ervaring in huis.

Gert-Jan Wisse:
Inmiddels woont bijna de helft van de wereldbevolking in steden. En dat aandeel zal voorlopig blijven groeien. De toenemende wensen en claims hebben allerlei gevolgen voor de steden. De woningmarkt kookt over, we zien een enorme commercialisering van de binnensteden en het toerisme met relatief nieuwe verschijnselen zoals Airb&b neemt massale vormen aan. Ontwikkelingen op het gebied van vastgoed krijgen een steeds grootschaliger karakter en er is een toenemende mix van modaliteiten in de stad. De dynamiek van de hedendaagse stad stelt dus fundamenteel andere eisen aan het publieke domein dan voorheen.

Jeanette Visser:
Je ziet dat voor openbare ruimte vaak nog wordt uitgegaan van een standaardinrichting, gebaseerd op zaken als straatprofielen met autotoegankelijkheid, parkeernormen, beheersplannen en inkoopbeleid van materialen. Maar wat is de essentie van een plek, wat is het karakter, wat is er echt nodig? Daar willen wij telkens met een open vizier naar kijken.

Gert-Jan Wisse:
Het gevaar is nu dat steden steeds meer op elkaar gaan lijken. Overal nemen dezelfde multinationals en winkelketens topposities in, overal lijkt dezelfde kaart te worden gespeeld als het gaat om de openbare ruimte. Lokale karakteristieken en verhalen raken daarbij steeds verder buiten beeld. Wij geloven dat voor het ontwerpen aan de publieke ruimte een doorleefde kennis van de stad nodig is. Hoe heeft die zich ontwikkeld, wat is de culture locale, wat zijn de verhalen?

Jeanette Visser:
En hoe verbind je plekken met elkaar? Het ontwerp dat wij in 1996 maakten voor de binnenstad van Breda is nog altijd een mooi voorbeeld van onze werkwijze. Aan de basis ligt onze visie op de binnenstad als een samenhangend geheel van plekken– een park, de binnenstad en station – die de stedeling op verschillende manieren bedienen. Door ze te verbinden vormen ze een afwisselend, samenhangend en natuurlijk geheel.
Veel Europese binnensteden staan op dit moment voor grote transformatieopgaven en wij begrijpen die vraag. Zo hebben we in het hart van Wenen de Mariahilfestrasse getransformeerd van een drukke verkeersader tot een voetgangersvriendelijke winkelboulevard. Deze langste shared space-boulevard van Europa, is een cruciale schakel geworden in de openbare ruimte van die stad. Soms moet je dan gewaagde aanpassingen in de verkeersstructuur durven maken. Op dit moment werken we aan eenzelfde soort opgave voor de binnenstad van Den Haag, een vervolg op de integrale visie die we eerder maakten.

Gert-Jan Wisse:
Bij dit alles is natuur van onschatbare waarde. Steeds meer realiseren we ons dat we de natuur nodig hebben om ons lichaam en onze ziel gezond te houden en ons te helpen antwoorden te vinden op uitdagingen als klimaatverandering en energietransitie. Hoe maak je krachtige combinaties van natuurlijke en culturele systemen in het landschap en de publieke ruimte, dat is voor ons de kern.
Het is duidelijk dat de oude manieren van ontwerpen en inrichten niet goed meer werken. B+B vindt het vanzelfsprekend om te werken vanuit de kringloopprocessen die kenmerkend zijn voor de natuur. Dus bijvoorbeeld niet het water wegstoppen in een pijpje onder de grond, maar het inzetten als een dynamische kracht voor omgevingsontwerp. Een voorbeeld is het Wijkeroogpark waar we het zoete water wat wegstroomde in de riolen, weer zichtbaar en beleefbaar hebben gemaakt door een oude beek te herstellen. Ook de overgang van zoet naar brak water is hier teruggebracht in het landschap met de bijbehorende flora en fauna.

Jeanette Visser:
Het zijn juist die ruimtelijke vraagstukken waarin veel aspecten samen komen, waarbij we ons thuis voelen. We zijn goed in het schakelen tussen de verschillende disciplines zoals landschap, stedenbouw, architectuur en groenontwerp. Dat betekent ook dat je samenwerkt met veel verschillende partijen: stakeholders, gemeentes, organisaties, gebruikers, allen met hun eigen claims op de ruimte. Dan moet je een goed verhaal hebben dat de identiteit van de plek combineert met de spelers en de vragen die er liggen.

Gert-Jan Wisse:
Door de kracht van natuurlijke en culturele systemen te doorgronden, wordt het mogelijk die in te zetten in ontwerpen voor steden en landschappen. Dat kan leiden tot onorthodoxe oplossingen. Een voorbeeld is het ontwerp dat we maakten voor de Hollandse Waterlinie. Daar bracht de gewenste verbreding van een kanaal en sluis de aanwijzing als UNESCO-monument in gevaar bracht. In ons plan worden de bunkers opgetild en ‘liefdevol terzijde gelegd’ om het water de ruimte te bieden. Enerzijds maakt dit duidelijk dat de bunkers niet langer ‘in stelling’ zijn, anderzijds blijft de waterlinie als historische ingreep intact en beleefbaar. Het is voor ons altijd de uitdaging om culturele en landschappelijke systemen te combineren tot veerkrachtige, karakteristieke plekken van nu – verbonden met het verleden en gericht op de toekomst.

Grafische vormgeving: Carsten Klein
Tekst: Catja Edens
Vertaling: Billy Nolan
Fotografie: Frank Hanswijk